Vi ser över dina önskemål gällande bilmodell, dag och tid och återkommer inom kort. Är det helg, så återkommer vi som senast närmsta helgfria vardag.

Observera att bokningen är preliminär tills dess att vi bekräftat att bilen är tillgänglig det datum och tid du önskat. Är den inte det så hjälper vi dig att hitta en ny tid som passar.

Du når oss alltid på 0492-283 90 och smaland@suzuki.se

Tillbaka till bokningssidan
Tillbaka till startsidan